miércoles, octubre 19, 2016

Gimnàstica Rítmica

Una manera de treballar els moviments d'una manera coordinada és a través d'alguns elements de Gimnàstica Rítmica com les "cintes". Sent un esport femení, els nens de cinquè van voler experimentar-ho també descobrint que ells també gaudeixen d'aquesta activitat. Les figures d'equilibri que s'han de fer amb el cos i mantenir la cinta al mateix temps en moviment és un repte que han de superar i els hi crea certa curiositat de si són capaços de fer-ho o no.